Stikktut

Stikktut/stiktut/lutt/lut

 

Tapperenne i bunnen av vannbeholderen (sumpa) plassert over kjerraten.

 

S. ledet vannet inn på hjulet og var plassert under skyssene som ble åpnet og lukket av maskinføreren (anskysseren).

 

Varia:

- På den siste kjerrat som ble bygd på Kongsberg (1870), ble vannet sluppet på gjennom to s., én vanlig, og én lang som førte vannet langt ut på hjulets omkrets for å dra hjulet lettere i gang ved oppstart. Etter at hjulet var kommet i gang ble den lange s. stengt og vannet bare sluppet på gjennom den øvre.[1]

Fotnoter

1. Berg B.I. (25):400.