Stollkjerre

Stollkjerre/drakjerre/dragkjerre/dragkiærre[1] 

 

Vogn til uttransportering av bergmasse gjennom stollen.

 

Kildene opplyser at vognen var en firkantet, avlang, åpen kassevogn på to hjul, trukket av mennesker eller hester. Lastekapasitet ca 3 tønner.[2], [3]

Trolig var det vanlig å legge ut en bordløpe som kjerra kunne kjøre på.

 

Varia:

- Den første jernbane ved Kongsberg sølvverk var en hestejernbane, anlagt i 1842. I årsberetningen for 1844 ble det opplyst at en hest trakk 15-20 tønner stein på jernbanen, dvs minst en femdobling av nyttelasten med s. grunnet den lavere friksjonen.[4] 

Fotnoter

1. Denne artikkelen er kun basert på opplysninger fra Kongsberg Sølvverk (Brünnich 1804:9 og Berg 1998 (25):passim.
2. Brünnich 1816:25; Berg 1998 (25):271,438.
3. ’Tønne’ er ikke entydig. Her menes kanskje heisetønne som gjennomgående synes å ha rommet rundt halvparten av den mer tekniske ’malmtønnen’ på 0,25 m3 med en kapasitet på +/- 0,5 tonn (se Enhetsmål/malmtønne). I såfall rommet s. ≈ 0,375 m3 og kunne ta en nyttelast på ≈ 0,75 tonn stein. 
4. Berg 1998 (25):438.