Stollort

Stollort/stullort

 

1. Del av stoll (drift fra dagen) som møtte en motort (drift innenfra gruven utover mot dagen); 2. betegnelse på stollstrekning mellom gruver; 3. betegnelse på det sted der stollen ender i berget.

 

Varia:

- Ad 2. Noen av landets lengste s. er drevet ved Kongsberg Sølvverk. I forbindelse med gjennomføringen av storprosjektet Christian 7. stoll, kom en s. opp i 731 m (den lengste noensinne ved Sølvverket), andre var 529, 592 og 618 meter lange.[1]

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):335.