Sugge

Sugge

 

Betegnelse på et slep som fungerte som brems i hestevandringen.

 

S. besto av en kasse, eller to sammenslåtte tømmerstokker, belastet med stein som ble koblet til trekkarmene i hestevandringen.

S. ble hengt på trekkarmene for å motvirke ubalansen som oppsto i heisesystemet når vekten av tomtønne + heiseline på vei ned kritisk oversteg vekten av fylt tønne på vei opp. En slik ubalanse slet på hestene som nå måtte stemme imot for å unngå at maskinen begynte å ruse.[1]

Selv om bruk av s. eller andre bremseinnretninger p.t. ikke er kjent fra norsk litteratur, er det sannsynlig at en form for brems ble brukt i enkelte h., også ved norske verk.

Innførselen er en fornorskning av det svenske ordet ’sugga’.

 

Varia:

- En annen form for brems brukt i hestevandringer var av prinsipielt samme type som bremsen på kjerraten med et sirkelsegment som ble trukket inn på en bremseskive, her montert som et horisontalt hjul på spindelen, hestevandringens vertikale aksel. Denne bremsen gjorde det mulig med en rask og fullstendig oppbremsing av h..[2][1] Rinmans bergverksleksikon (1789).

[2] Ibid.