Takstrosse

 

Trinn i en avsatsvis avbygging oppover av en malmforekomst, se takstrossing.