Trau

Trau/saubrebrett/saurebrett/brett/bergtrau/bergstrau/malmtrau/truge/fyllfat[1]

 

Lastebrett, brukt i gruven for å løfte løsbrutt stein opp i en trillebår, tomannsbår eller vogn, eller for å bære den fram til sjakten.

 

De eldre t., gjerne kalt bergtrau, ble formet av ett trestykke, halvkløvninger som ble uthulet, mens de nyere brett ble bygd av flere bord med jernbeslag (bånd og spiker), som en lav kasse med åpen front hvor bergmassen ble skjøvet inn. Håndtakene var avlange hull i sideveggene. I den nyeste tid ble brettene lagd helt av jern, med påsveiste håndtak.

 

Varia:

- På 1700-tallet var fremstilling av t. bygdenæring, og det berettes at enkelte bønder ved lisitasjon tok på seg leveranser av store kvanta til Kongsberg Sølvverk.

 

- Fra Visnesverket hvor man lastet manuelt med ”grapsa” og ”trau” til ut på 1930-tallet, opplyses det at et jerntrau med malm veide 40-50 kg.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen er hovedsakelig fra Berg 1998 (25): 92 og refererer til forholdene ved Kongsberg Sølvverk.