Trekile

Trekile/kile

 

T. ble bl.a. brukt til å kile fast akseltappen i hjulstokken.

 

Ved fastkiling av akseltappen hadde t. form som store spiker som ble drevet inn tett ved siden av hverandre.

Ved inndrivingen ble det brukt såkalt kilhammer/kunstfeisel og kiljern. T. ble øverst påsatt en jernring, såkalt kilhanske, for at den ikke skulle splintres.

Det var viktig at k. var av tre, helst av eik, bjørk eller seig furu. Jernkiler ble frarådet, fordi de kunne ødelegge enden på hjulstokken. Dessuten økte faren for at tappen kunne løsne pga varmegangen (på tappen) som gjorde at jernkilene ’brant opp’ treverket i stokken. Dette kunne avhjelpes ved avkjøling med vann, noe som imidlertid medførte økt fare for råtedannelse i stokken.