ARTIKKEL 1A.(TA). Malm og menn under 1700-tallet

Forfatter:

Thor Helge Eidsaune, konservator NMF
ved Helgeland Museum avd. Rana.

 

Av tekniske årsaker må artikkelen deles i tre deler.

Vedlegg