Anlegg

Anlegg/anlage (ty. Anlage)

 

Betegnelse på bergsjern som var brukt mange ganger og blitt kort. 

 

Slike jern ble gjerne smidd sammen til et nytt bergsjern eller til annen redskap.

’Anlage’ het i flertall ’anlagen’ som på tysk.