Anordning av 1735

 

Anordningen stilte krav til dannelsen av et geverkskap før mutingsbrev  kunne utstedes på kobber-, bly- og sølvholdige malmer.

 

Opprinnelig tittel: ”Anordning For dem, som herefter nye Kaabber- Blye og Sølv-haltige Ertz-Gruber udi Norge ville optage, anlægge og bebygge." (Datert 19. des. 1735)