Anvisning

Anvisning/anviisning/malmanvisning

 

Sted hvor det er gjort malmfunn som kan føre til anleggelse av bergverk; funnpunkt.

 

Førstefinneren av en a. fikk (gjerne en tidsbestemt) enerett til å anmode om muting, dvs. skriftlig tillatelse fra bergmesteren til undersøke/drive en malmforekomst. Ble fristen oversittet, falt a., ifølge bergverksloven av 1842, i det fri.