Bankestreng

Wire brukt i signalsystem i fordringssjaktene.

 

Wire kom i bruk i 1830-årene og erstattet etter hvert de lette stangfeltene, kalt bankefelt, i sjaktfordringens signalsystem.

 

Signalsystemet bestod for øvrig av en hammer som slo på en jernplate øverst i sjakten. Systemet ble brukt til å gi beskjed ved hjelp av avtalte signaler når heisetønnene skulle stanse eller var fulle og skulle heises opp, når man trengte materialer i gruven, ved ulykker osv.