Fordringssjakt

Fordringssjakt/fordringsskakt/fordresjakt/fordreskakt/heissjakt/heisesjakt/drivsjakt/ drivschacht/drivskakt/steinsjakt/driverskackt (ty. Förderschacht/Treibeschacht)

 

Sjakt som brukes til oppheising av bergmasse (fordring) og annen transport (materialer, redskaper o.l.).

 

F. gikk som regel fra dagen og ned i gruven. Sjaktene kunne være loddrette (loddsjakt) eller gå på skrå (slepesjakt).

F. kunne på visse strekninger være delt i to avdelinger for å unngå møteskader mellom malmtønnene (særlig aktuelt i loddsjakter hvor tønnene hang fritt og kunne svinge fra side til side).

’Drivsjakt’ var også betegnelse på forbygning som tjente til vertikalfordringen.