Bankesvinge

Lang, bevegelig arm, brukt til å sette bankefeltet i bevegelse for å gi de ønskede signaler fra gruven med bankehammeren ved sjaktåpningen.

 

B. var som regel koblet til bankefeltets nederst ende, men det kunne også være b. høyere opp når det ble drevet gruvearbeide i nærheten.

 

Iflg. opplysninger fra Kongsberg Sølvverk (alle tall her omregnet) er b. av forskjellig lengde, høyst 3,15 m,  og 10 cm tykke. De ene enden er avsmalnet for å gi håndgrep, mens den andre er påslått et bankesvingjern  med innfestingsmulighet for enden av bankefeltet. B. dreies om en bolt som er slått gjennom svingen ~ 30 cm fra den beslåtte enden. Bolten er opplagret i to trestokker som ligger 12,5 cm fra hverandre, og som støttes av to vertikale stolper.[1]

Fotnoter

1. Brünnich 1804:30.