Bankehammer

Bankehammer/banker

 

Hammer brukt i signalsystem i fordringssjaktene.

 

B. ble fjernbetjent fra sjakten via et lett stangfelt (bankefelt) eller en wire (bankewire), og slo på en jernplate øverst i sjakten. Systemet ble brukt til å signalisere når heisetønnene skulle stanse eller settes i bevegelse, når man trengte materialer i gruven, ved ulykker osv. Se også sjaktfordring