Bergbygging

Bergbygging/bergbygning/gruvebygging/gruvebygning/bjergbygning (ty. Bergbau)

 

Samnavn for alle de aktiviteter (bergbryting, fordring, lensing osv.) som er nødvendig for å utvinne mineraler i berggrunnen; gruvedrift.