Bintlokkstikke

Bintlokkstikke/bindlochstikke/buhnlokstikke/bindlokkstikke/bühnlochstikke

 

Trestykke som ble påført visse mål for tilhogging av en stempelkubbe før innlegging i bintlokket.