Stempelkubbe

Stempelkubbe/stempeltømmer/stempel/kubbe (ty. Stempel)

 

Solid tømmestokk, slått i press mellom to bergflater, brukt til forskjellige formål i gruvedriften; støttetømmer.

 

S. ble

- slått i spenn mellom veggene i sjakter eller andre (brede) gruveganger, eller mellom såle og tak i gruverom som forstøtingstømmer for å tjene som trykkavlastning og sikre mot ras;

- brukt som feste ved oppheng for hengstillinger;

- brukt som bjelke for videre bygging av trekonstruksjoner, f.eks. plattformer (kaster) i sjaktene, da ofte betegnet som ’dragstempel’; videre for stiger (farter), glidebaner for heisetønner og pumpeverk med stangfelt.

S. skulle helst være av beste sort malmfuru med rundt 30 cm topp.

            For arbeidet med innlegging av s. i uthogde spor i fjellet, se arbing.

            I moderne bergbryting anvendes ofte flyttbare stempler av stål, f.eks. i forbindelse med såkalt ’langveggsbryting’. 

 

Varia:

- Som ’kvalitetssikring’ av arbeidet med innleggingen av s., kunne en slå på stokken med en hammer. Hvis den var lagt inn med tilstrekkelig godt spenn, skulle den klinge med en lys tone.

- ’Stempel’ kan også være kortform for pukkstempel , samt betegnelse på det merke som ble preget inn på enkelte ferdig- eller mellomprodukter som stangjern, bergbor og garkobber.