Bose

Bose (dial. Kongsberg?) (ty. Bose, el. Pose= kort sjikt på 3-4 timer)[1]

 

Betegnelse på arbeidsøkta mellom kl 12 og 15 på dagskiftet.

 

Ved Kongsberg Sølvverk drev man i denne korte økta med forefallende arbeid i dagen eller i de deler av gruven som ikke var røykfylt etter fyrsetting. Etter en omlegging av arbeidstidene i 1724 synes det å ha vært slutt på ’pausearbeidet’. Betegnelsen ’pause’ er her sikkert en fornorskning av den tyske varianten Pose, som også kunne skrives Pause.

 

Varia:

Da ’pause’ også var et ord med vår kjente betydning, skal man vel ikke se bort fra at betegnelsen kan ha gitt inspirasjon til forskjellig kreativ bruk av denne delen av arbeidstiden. I en rapport fra 1680 (KS) hetter det således at arbeiderne etter hviletimen 11-12 fordrev tiden til ingen nytte, noen med drikk, spill og skoft, andre med fisking, skyting og spasering i skogene... Betegnelsen ’bose’ på ettermiddagsøkten ble altså tatt bokstavelig.

I samme rapport heter det for øvrig at ar­beidere og stigere hadde vendt seg til en bedragerisk omgang med arbeidstiden. Den skulle vare fra klokken 3 om morgenen til klokken 3 om ettermiddagen, det tradi­sjonelle 12-timers sjikt. Arbeiderne kom imidlertid ikke til arbeidsstedene før mellom klokken 4 og 5.30, og forslo sine tilmålte 30 jern innen klokken 11 og ofte før. Deretter altså hviletid og ’bose’. Kunne fyrsettingsdriften ha en uheldig innflytelse på arbeidsmoralen?

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger i all hovedsak på Berg 1998 (25):147.