Dagfelt

Den del av et kunstfelt som gikk over jord.