Kunstfelt

Kunstfelt/kunstfeldt/kunstledning

 

Stangfelt som overførte kraft fra vannhjulet (kunsthjulet) via et kunstkors til pumpeverket i gruven.

 

Feltstengene i k. ble kalt kunststenger. Disse var i dagen koblet til vertikale svinger som var opplagret på langsgående stag som igjen hvilte på bukker. Første og siste svinge i dagfeltet var mer grovdimensjonert enn de andre og ble kalt blokkensvinger. Disse ble også satt inn når feltet skiftet retning vertikalt eller horisontalt. Ved retningsendringer i gruven ble det brukt avbruddsruller og såkalte bjørner.

Den delen av k. som sto i gruven, ble også kalt ’gruvefelt’ eller pumpefelt.

                 Kunstkorset synes vanligvis å ha vært et fullkors med fire armer som var koblet til et dobbelt dag-stangfelt (med to stangrekker).  Dette ga mulighet for å drive to gruvefelt samtidig slik at det ble pumpet både når stangfeltet gikk fram og når det gikk tilbake.

Når kravet til styrke og soliditet var mindre, f.eks. når det var få pumper (fordi sjakten ikke var så dyp), eller bare en pumperekke, kunne det brukes halvkors (to bein i vinkel).