Damstiger

Damstiger (ty. Dammsteiger)[1]

 

Oppsynsmann for dammer og vannrenner.

 

En av d.s hovedoppgaver var å sørge for at verkets vannhjul fikk det nødvendige driftsvann. Dette regulerte han ved å manøvrere tappstokken som åpnet eller lukket for vannstrømmen gjennom tappkisten.[2] Han hadde nok også andre oppgaver med ettersyn og vedlikehold av dam – og rennesystemet uten at vi kjenner noe nærmere til dette.

Se også Tema-artikkelen Dammer og renner.

 

Varia:

- Sølvverket sto i en særstilling når det gjaldt utbyggingen av tilførselssystemet for vann. Ved øvrige norske bergverk fantes bare enkelte mindre slike anlegg. Trolig var derfor bare på Kongsberg det fantes en egen ’stiger’ for dette området.

 

Fotnoter

1. Opplysningene i artikkelen gjelder forholdene ved Kongsberg Sølvverk.
2. Brünnich 1816:24.