Tappkiste

Tappkiste/tapkiste

 

Lang, smal og lukket trekasse eller utboret trestamme som fungerte som renne ved avtapping av damvann; tappetunnel.

 

T. var bygget inn i bunnen av damfoten. Den var åpen i den enden som vendte ut, lukket i den som vendte inn. På vannsiden hadde t. et tapphull på toppen der vannet kunne slippes inn. Tapphullet kunne stenges med tappstokken som ble fjernbetjent fra damkronen, evt. fra et eget tapphus som sto ute i vannet.

Tilgjengelige tegninger viser at t. bare gikk gjennom steinmuren på vannsiden og tetningsmuren av rosentorv inne i dammen, mens vannet løp mer eller mindre fritt ut i terrenget gjennom en murt hvelving, kalt ansokning, eller annen type åpning i den ytre muren.

 

Fra en nærmere beskrivelse av en t. ved Kongsberg Sølvverk kan gjengis følgende: ”Tappkista er som regel laget av fire 8"x8" furu-stokker av beste kvalitet, der det er tatt ut et stykke på 4"x4" i det ene hjørnet, og så er stok­kene lagt mot hverandre, med eller uten innhøvlet not og løs fjær imellom, og dratt sam­men av jernklemmer, 2-3" brede og rundt 1/2" tykke, med gaffellås og splintnagle[…].Det som skjer med tappkistene er som regel at de blir nedslitt av vannstrømmen, særlig akkurat rundt selve tap­phullet. Ei tappkiste synes å vare i vel 100 år før det bør byttes.[1]

Opplysningen om utboret tømmerstokk stammer fra Selbu kobberverk.[2]

Fotnoter

1. Helleberg 2002: 44,45.
2. Evjemo 1986:106.