Tapphus

Tapphus/taphuus

 

Lite hus over tappemekanismen og tappstokken for uttapping av damvann.

 

T. var i eldre tider plassert på pæler ute i vannet med en bro over til damkronen, senere ble det bygd oppe på damkronen eller på et steinfundament ute i vannet. Se tappkiste og tappstokk.

Trolig ble t. mange steder bygd på vinterstid da det var mulig å stå på isen å arbeide.