Etterbryte

Følge opp/avslutte forutgående arbeid med fyrsetting eller sprengning.

 

Et eksempel på slikt oppfølgingsarbeide er når man etterhugget sålen med hammer og bergsjern i en drift etter fyrsetting for å holde en noenlunde vannrett linjeføring. Etterbryting var nødvendig fordi fyren virket kraftigst oppover slik at sålen steg. (Haueren kalte den stigende såle for ”strosse”, og lot den ikke bli over 25-30 cm lang. Sålen kunne alternativt etterbrytes med fyrsetting, se etterbrenne.)