Fallvinkel

 

F. er den vinkelen en forekomsts fall danner med den vannrette flate.

 

Fallet kan være steilt eller svakt, alt etter om skråningen mot dypet er stor eller liten; se også Fall.