Felehode

Felehode/felehovede/violinhode/violinhovede

 

Del av horisontal koblinganordning for kraftoverføring mellom en kunsthjulaksel og en separat aksel brukt som heisetrommel.

 

F. var en grov bjelkestump, 95 cm lang og 25 cm i firkant. Stokken ble kilt fast til en sveivtapp innfestet i den separate akselen.  Overgangen til kunsthjulakselens krumtapp er noe uklar, men var utformet slik at det var mulig å oppheve koblingen mellom de to akslene slik at vannhjulsakselen kunne løpe fritt.

Denne koblingsanordningen muliggjorde kombinasjonsdrift idet et enkelt kunsthjul (for pumping) nå også kunne brukes som heisemaskin i situasjoner hvor vannhjulet sto så nær gruven at kraftoverføring var mulig uten bruk av stangfelt.[1]

Fotnoter

1. Anordningen omtales i Brünnich 1804:35.