Fimmel

Fimmel/kile (ty. Fimmel/Keile)

 

Skjeftet el uskjeftet stor kile slått på med en tyngre hammer (fimmelfeisel).

F. ble særlig brukt til klyving av større steinblokker i dagen el på hardt fjell som bergsjernet  vanskelig bet på, i gruva. Var f. skjeftet ble den holdt av en mann, mens en annen slo.[1]

 

Varia:

- Under Bergverksmuseets undersøkelser av renessansebergverk i Fyresdal ble det funnet to f.,  henholdsvis 14,5 og 15 cm lange og 808 og 774 gram tunge.[2]

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):56,215.
2. Berg 2006 (287):252.