Fordringsstoll

Fordringsstoll/fordrestoll (ty. Förderstollen)

 

Stoll brukt til transport av løsbrutt bergmasse (fordring) ut av gruven.

 

Stollene har gjennom historien vært langt mindre i bruk til horisontaltransport av bergmasse enn ofte antatt (bortsett, naturligvis, fra i stollens anleggsperiode).[1] Årsakene til dette kunne være at:

- stollene opprinnelig ikke var anlagt for transport og derfor var mindre farbare (trange, svingete, lave, bratte partier);

- det etablerte system for vertikalfordring var innarbeidet og hadde sin egentyngde ved de store investeringer som var nedlagt i det;

- stollkjøring med trillebår og hunder på trebaner var ulønnsomt over lengre strekninger.

Det var først med utviklingen av gode jernskinner og skinnegående materiell på 1800-tallet at stollen også ble tatt i bruk i stor skala i fordringen.

Fotnoter

1. Horisontal fordringsteknikk ser ut til å ha utviklet seg lengst i Slovakia hvor også stollene tidlig ble tatt i bruk til fordring. Også i Vogesene (Nord-øst-Frankrike) var det en utstrakt fordring i stoll og i andre horisontaldrifter med hunder på 1500-tallet. (Berg 1998 (25):99.