Forlene

Forlene (ty. verleihen)[1]  

Tildele rettigheter; her tilkjenne en førstefinner av en malmforekomst retten til å utnytte forekomsten etter at den er mutet.

 

Funnet ble f. av kongens representant, bergmesteren. Etter forleningen kunne finneren sette i gang drift etter visse regler som var foreskrevet i bergretten.

            Det kunne også f. andre ting enn malmforekomster, så som gjenliggende slagghauger, tomter til hytter, pukkverk m.m.

            Retten til å f. bygger på bergregalet som gir kongen som regalherre enerett til malmer og metaller og deres utnyttelse. Om kongen selv ikke ønsket å bruke denne retten, kunne han overlate, ’forlene’, retten til utnyttelse av forekomsten til andre, mot avgift.

Fotnoter

1. Artikkelen bygger hovedsakelig på Berg. B. I. 2006 (287):52,53.