Forlening

Forlening/forlæning (ty. Verleihung)

                                                                 

Tildeling av rettigheter; her tildeling av rett til drift av en mutet gruve.

 

F. ble tildelt etter bergloven ved kongens representant, bergmesteren.

            Retten til f. bygger på bergregalet som gir kongen som regalherre enerett til malmer og metaller og deres utnyttelse. Om kongen selv ikke ønsket å bruke denne retten, kunne han overdra, ’forlene’, utnyttelsen til andre mot avgift.