Forleningsdag

Forleningsdag[1]                    

 

Fast dag (hver onsdag), fastsatt i bergordningen av 1540, hvor en muter kunne få bekreftet mutingen som en forlening og få den innført i forleningsboken.

 

Muteren kunne møte fram fjorten dager etter mutingen. Etter innskriving i forleningsboken kunne han, nå som lenstaker, starte drift eller danne geverkskap.

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på Berg B. I. 2006 (287): 53.