Muter

Muter/muther (ty.)

 

Person som på foreskreven måte registrerer erverv av første finners rett til utnyttelse av en malmforekomst (muting); rettighetshaver til et malmfunn som er lovlig mutet.

 

M. fikk sin rett bekreftet med et mutingsbrev fra bergmesteren som også foresto utmålsforretning etter krav fra m..

 

I bergverkslovgivningen følges rettigheter med frister som må etterleves om ikke retten skal tapes. En slik frist kunne være ”år og dag” som ifølge en kilde var den frist en m. hadde til å starte arbeidet med å utnytte funnet. Deretter falt funnet i det fri og kunne mutes av andre.[1]

 

Fotnoter

1. Ansteinsson 1935:40,75.