Forvaringskast

Plattform (kast) bygget i en sjakt til beskyttelse for underliggende del av gruve mot steinsprang ovenfra.

 

F. kunne bygges f.eks. over en maskin eller en stoll.

I en loddrett sjakt ble det lagt inn en f. for hver 20. meter, i skråsjakter hver 30. til 40. meter da nedfallende stein da først ville treffe fjellveggen og altså treffe f. med mindre kraft