Fothasp

Fothasp/fodthasp/fahrthasp/farthasp/forthasp/foedhaspe (ty. Fahrthaspe) 

 

Jernkrok brukt til forskjellige formål; festekrok.

 

F. ble bl.a. brukt til å feste stiger (farter) og overspreisel  til underlag.

F. hadde form som et halvt klammer hvor den vinkelbøyde delen endte med en tilbakebøyd spiss (for feste), dvs f. får en liten U-form på den ene enden. Langsiden på ’klammeret’ ser ut til å ha blitt satt inn i et oppboret hull på den ene av de to delene som skulle sammenfestes.

 

Varia:

- Ved Kongsberg Sølvverk skjedde det i 1647 at et stangfelt gikk i stykker: Stagene gikk fra hverandre og svinger og feltstenger (se feltstang) falt ned. Stigerene fikk da  beskjed om å lage f. og trekke stagene til med dem.[1]

Fotnoter

1. Berg B. I. 1997 (25):117.