Feltstang

Feltstang/feldtstang

 

En av trestengene som overførte kraften i et stangfelt.

 

’Feltstang’ kan brukes som betegnelse både på stenger i stangfelt i dagen (kunstfelt, kjerratfelt, skyssefelt, bremsefelt) og i gruven (pumpefelt, bankefelt). Stengene i drivfeltene (kunstfeltet, kjerratfeltet og pumpefeltet) hadde større dimensjoner enn de øvrige.

Det er få opplysninger om foretrukket treslag og f.s lengde[1]. Stengene var skårne eller runde og kunne kobles sammen enten ved skjøting eller ved kobling med spesielle jernbeslag på stengenes ender. For videre opplysning, se stangrekke.

 

 

 

 

 

 

Fotnoter

1. En opplysning fra Kongsberg går på at en kjerratstang var 7,5 m. (Brünnich 1804:33). Dette kan ha vært en noenlunde gjennomsnittlig stanglengde.