Bremsefelt

Bremsefelt/bramsefelt/bremsefeldt/bramsefeldt

 

Lett stangfelt brukt til manuell fjernstyring av bremsenkjerraten.

 

B. fulgte det regulære stangfeltet i terrenget fra kjerraten og tilbake til maskinføreren (anskysseren) som styrte bremsen fra sin plass ved sjaktåpningen.

Ved retningsendringer (brudd) i terrenget ble det brukt valser og kors.