Kunstkors

Kunstkors/kors (ty. Kunstkreuz)                  

 

Enkel, solid trekonstruksjon som for det meste ble brukt for å overføre skyve-/trekkraften i et stangfelt i dagen til et vertikalt pumpefeltet i sjakten.

 

K. kunne være et fullkors med fire armer i kryss eller et halvkors med to armer som dannet en rett, eller stump vinkel.

Fullkorset synes å ha vært det vanligste, og måtte brukes når sjakten hadde to pumperekker. Rekkene var da koblet til hver sin ende av korsets vannrette armer (når det var i midtstilling), mens den loddrette armen var koblet til øvre og nedre stangrekke i et dobbelt stangfelt. På denne måten var alltid en av pumperekkene i arbeid med løfting av vann, se pumpesats.

Halvkorsene ble brukt når kravene til styrke og soliditet var mindre f.eks. når det bare var en pumperekke og få pumper, videre ved føring eller retningsendring av lettere stangfelt som skyssefelt (i dagen) eller bankefelt (i drivsjakten). Halvkorsene var også en del av stangsystemet for overførsel av styringsimpulsene i bankefeltet og til skyss og brems.