Skyss

Skyss/skyds (ty. Schütz)

 

1. Liten bunnluke/fallem i vannbeholderen (sumpa) over kjerraten, brukt til å åpne/stenge vanntilførselen til hjulet gjennom skysshullet; 2. løst bord/brett til å sette ned/ta opp i en overløpsrenne; isettbord.            

 

Ad 1. Normalt var det et s. til hver skovlerad. S. ble styrt av maskinoperatøren (anskysseren) med spaker evt. via et skyssfelt hvis kjerraten ikke lå ved sjaktåpningen.

En kilde opplyser at s. var beslått med lær, trolig for at det skulle slutte bedre til.[1] 

 

Varia:

- På den siste kjerrat som ble bygd på Kongsberg (1870), gikk påslagsvannet gjennom to s. til hver skovlerad. Stikktutene som ført vannet ut på hjulet var av forskjellig lengde, én vanlig og én lang som førte vannet langt ut på hjulets omkrets for å dra hjulet lettere i gang ved oppstart. Etter at hjulet var kommet i gang ble s. til den lange stikktuten stengt og vannet bare sluppet på til den øvre.[2]

 

 

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816:64.
2. Berg B.I. (25):400.