Frikux

Frikux (ty. Freikux)

 

Andel som var fritatt for plikt til å bidra til å dekke underskudd i et bergverksselskap, men som var berettiget til kuxens andel av overskuddet.

 

Som en særskilt belønning skulle f. etter plakat av 1743 gis til grunneier hvis det var han som hadde meldt et funn.[1]

 

Fotnoter

1. Nagel 1986:111,112,116. Veith 1871:309.