Fristbevilling

Fristbevilling/fristbevilgning

 

Tillatelse til ikke å overholde de frister som var fastsatt i bergloven, f.eks. til å begynne drift av en gruve man hadde mutet eller fått utmål på.

 

F. ble (eventuelt) innvilget etter søknad fra rettighetshaver til bergmesteren. Ifølge bergloven av 1842 måtte søknaden begrunnes med at vesentlige hindringer en selv ikke hadde skyld i, sto i veien for driften. Uten f. falt den rett man hadde ervervet i det fri. Når frist var innvilget, kunne f.eks. gruven ”ligge i frist” i lang tid, kanskje i årtier.