Fristprotokoll

Fristprotokoll (ty. Fristbuch)

 

Protokoll hos bergmesteren som inneholder opplysninger om utstedte fristbevillinger.

 

Dette kunne være forlengelse av frister for å begynne skjerping, muting, eller hvis betingelsen om kontinuerlig drift av en gruve ikke kunne overholdes. F. inneholdt likeledes opplysninger om frister som ble fornyet.[1]

 

Fotnoter

1. Mykland 2005:347.