Fussefall

Fussefall/fussefal/fussefald/fotstykke/fodstykke

 

Stykke tre som tjente 1. som anlegg for stempelkubber; 2. som utfôring for stempelkubber i arbinger.

 

            Ad 1. Stempler som ikke kunne legges i uthugde rom (arbinger) i bergveggen på grunn av løst og usikkert fjell, kunne innlegges i f.. Disse besto av en gjennomskåret eller klyvd sagstokk hvor flatsiden ble tilpasset fjellveggen og lagt mot denne, mens det i den runde siden ble hugget inn arbinger for stempelstokkene.

            Ad 2. Utfôringne var små trestykker som ble lagt inn, evt. kilt inn, i innhogde arbinger i fjellveggen for å gi ytterligere stabilitet til den inndrevne stokken