Geblese

Geblese/geblæse/gebläse/gebless (ty. Gebläse)

 

Samnavn for en innretning/maskin som komprimerte og pumpet inn luft i en smelteovn, en herd (1.) eller esse.

 

            Tradisjonelt besto g. av vannhjulsdrevne belger av forskjellige slag. Se blåsemaskin, lærbelg, trebelg, kassebelg, Widholms blåsebelg, sylinderblåsemaskin for nærmere detaljer.

            Når ovnen/herden/essen skulle settes i drift sa man at g. skulle henges an, dvs man skulle koble belgen til vannhjulstokken og/eller sette vannhjulet i gang. Når belgdriften skulle opphøre, sa man at g. skulle henges av eller fra.