Kassebelg

Kassebelg (ty. Kastenbalg)

 

Kubeformet blåsebelg av tre med bevegelig topp og fast bunn.

 

            En tysk kilde gir følgende opplysninger om k.[1]:

- Belgen skilte seg fra spissbelgene i tre bare i formen og dens rett-opp-og-ned-bevegelse når den arbeidet;

- den hadde høyere nytteeffekt enn spissbelgene da konstruksjonen tillot mindre innvendig dødrom, dvs mer av luften som ble suget inn, ble blåst ut (se også blåsemaskin). For øvrig led k. av de samme svakheter som spissbelgene mht. tetthet og behov for reparasjoner[2];

- belgen var vannkraftdrevet. En krumtapp tilkoblet vannhjulets aksel presset det beveglige lokket ned og opp;

- belgen var enkeltvirkende, dvs den arbeidet periodisk med vekselvis innsuging og utblåsing slik at det var påkrevd med to belger pr. ovn for å få jevn blest.

- luften gikk inn og ut gjennom en ventilkasse tilkoblet belgens faste bunn. Kassen hadde en innsugningsventil som åpnet seg innover og lukket seg ved utblåsing og en utblåsningsventil som slo utover. Blåseluften gikk ut i et rør.

            I det sparsomme norske materialet finner vi opplysninger om at k. ble tatt i bruk ved noen jernverk i 1840-årene[3], men også ved kobberhyttene Neverdalshytten (Kvikne)[4], og på Røros.[5]

            Det var delte meninger om k. i det norske bergverksmiljøet[6], og det synes i det hele at belgtypen fant liten anvendelse hos oss.

 

Fotnoter

1. Tilgjengelige norske kilder gir ingen konkrete opplysninger om k.. Ved bruk av tysk kilde antas således at ’kassebelg’ er et internasjonalt begrep for en belgtype med en noenlunde lik utforming.
2. Tetningen mellom kassene ble løst med såkalte belglister, løse trelister som lå innfelt i sideveggene på belgens overkasse og som ble presset ut ved hjelp av mange små stålfjærer, se eget oppslag.
3. Thuesen 1960 (709):36.
4. Ibid.
5. Dahle 1894:324.
6. Thuesen 1977 (357):8.