Belglist

Belglist (ty. Balgenleiste)

 

Tetningslist mellom den bevegelige og faste delen på en trebelg.

 

B. var løse trelister som lå innfelt i sideveggene på belgens overkasse (spissbelg, kassebelg), eller i det bevegelige gulvet i Widholm-belgen. Listene ble presset ut ved hjelp av mange små stålfjærer. Stålfjærene hadde form som langstrakte, grunne bøyler som lå bak og langs listene og øvde press på disse.

Ifølge en svensk kilde skulle belglistene av 1. klasses rettskåret furu, 3,5 tommer i firkant (≈8,75 cm).[1]

B. var den mest utsatte delen på trebelgene og måtte stadig repareres. Listene ga heller ikke fullgod tetning mellom elementene slik at en del av blesttrykket gikk tapt.

Fotnoter

1. Rinman 1794:228.