Hall

Betegnelse på et stort, sammenhengende rom inne i fjellet, se strosse 1. a) og b).

 

NB! Ikke forveksle med hald.