Strosse

Strosse (s. og v.) (ty. (s.)/(v.) verstrossen, strossen) 

 

1. (s.) a) sted hvor det drives ut malm etter at partiet er åpnet ved oppfaringsarbeider; b) betegnelse på det avbygde bergrom; 2. generell betegnelse på gjenstående bergparti som skulle brytes[1]; 3. betegnelse på den stigende sålen i en fyrsettingsdrift; 4. (v.) bryte malm eller et frittstående fjellparti.

 

Ad 1a). ’Strosse’ er et generelt begrep for sted der det drives malmbryting. I dette prosjektet gis mest omtale til den klassiske trappetrinnnformede avbyggingen med fot- og takstrosser.

            Trinnhøyde og bredde varierte etter arbeidsteknikk (kaldkiling/fyrsetting/kruttsprengning), malmgangens løp og fjellets beskaffenhet. I kaldkilingens tid var høyden på trinnene fra 1-2 m, senere, med kruttsprengning, kunne de gå opp til 4 m og derover. Bredde fra 1,5 m og oppover. For brytningsopplegget og fordelene ved trinnvis avbygging, se utstrossing.     

Ad 2. Denne begrepsbruken kan være lokal og tidsavgrenset.

Ad 3. Ved fyrsetting steg sålen i en drift fordi ilden virket kraftigst oppover. Fyrhaueren lot s. ikke bli mer enn 25-30 cm lang før den ble etterbrent eller etterhugget med hammer og bergsjern for å få en tilnærmet horisontal såle.[2] Denne begrepsbruken kan være dialektisk for Kongsberg.

            ’Strosse’ gjenfinnes i forskjellige komposita. Se følgende oppslag for nærmere omtale: dagstrosse, fotstrosse, magasinstrosse, sidestrosse, takstrosse og tilføringsstrosse.

 

Varia:

- En tidlig 1800-tallskilde skriver at s. verken må være for høye eller for lave. Ved for høye trinn vil det bli unødig mye arbeid med arbeidsplattformer for arbeiderne, dessuten vil kruttsalvene ofte bryte dårligere, når det er for stor avstand til fri flate, [dvs sålen på neste trinn]. For lave trinn bør unngås bl.a. fordi arbeidet blir mer tungvint og kostbart pga av de mange såler.

Strosse-bredden bør ligge på 1,5 m. Med en smalere s. vil steinen stå for inneklemt og gi mindre løsbryting ved sprengning, hvilket igjen vil føre til merarbeide for hauerne og dyrere drift. Ved bredder over 1,50 m vil det ofte løsbrytes for mye gråberg som vil føre til unødig høye kostnader til håndtering av verdiløs løsmasse. Dog må en s. gjøres bredere hvis det er malmårer i sidesteinen.[3]

Fotnoter

1. Berg (287): 62.
2. Berg (25): 27.
3. Brünnich 1804: 23.