Dagstrosse

Dagstrosse/skjæring

 

Sted der malm brytes (strosse) i dagen.