Sidestrosse

Utvidelse av stedet der malmen ble brutt (strosse) for å bryte på malm i siden.